Kde se používá sinusové pravítko


Asi každému je jasné, že v dílně najdeme mnoho nejrůznějších předmětů. Některé z nich se používají přímo pro výrobu, další jsou nástroje, kterými vyrábíme. A pak jsou tu i další, speciální, které nám pomáhají, aby náš výsledný produkt byl skutečně takový, jaký by měl být. Ty jsou mnohem důležitější, než bychom si mohli myslet, neboť zde je často nutná naprostá přesnost. Rozhodně je tedy není radno podceňovat.

Jedním z nich je i sinusové pravítko. Jak již název napovídá, jedná se o měřící přistroj, avšak poněkud jiný než ten, který jsme jako děti používali ve škole. Tento totiž neměří pouze přímou vzdálenost mezi dvěma body, jak jsme zvyklí, nýbrž dovede mnohem víc. Dokáže totiž změřit i délku nerovných dílů, případně takových, které mají atypické tvary.

nástroje v dílně

To je pro dílenskou praxi velmi důležité, neboť nám to umožní zajistit, že onen produkt má skutečně takové rozměry, jaké potřebujeme, a to bez ohledu na to, jaký úhel mezi sebou jeho jednotlivé části svírají. Není tak nutné měřit každou část zvlášť a jednotlivá měření sčítat, což nevyhnutelně vede k nepřesnostem, což je něco, co si zde nemůžeme dovolit.

Ačkoliv první sinusová pravítka byla vyvinuta již před poměrně dávnou dobou, neznamená to, že ustrnula. Naopak, s technologickým pokrokem se vylepšovala i ona. Nyní tak máte digitální typ, který vám vše změří sám a na displeji pouze zobrazí výslednou hodnotu. Také přesnost měření se značně zvýšila, nyní dosahuje až desetin milimetru.

klasická dílna

Z výše uvedeného je tedy jasné, že se jedná o věc, která je důležitou součástí v podstatě jakékoliv dílny, zvláště té profesionální. Firmy, které vyrábí například soustružením, se bez něj neobejdou, a každý dělník má k dispozici své vlastní, aby si vždy mohl ověřit, zda při práci někde neudělal chybu, či zda není nutné onen díl ještě trochu upravit. To pomáhá tomu, aby vznikaly naprosto přesné výrobky.